วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลเว็บไซต์นี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กล่าวคือ  เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสือสารได้หลายทาง เช่น การใช้อีเมล์สามารถใช้ส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ก

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


เว็บไซต์นี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทย   ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เเละการสื่อสารในอีกหลายๆทาง เช่น ทางหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น


เว็บการศึกษาของครูสุริยา


เว็บไซต์นี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูสุริยาที่มีบทเรียนให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้ได้เลย โดยที่เเบ่งบทเรียนเป็นหน่วยการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนได้ตามความสะดวก


คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการถามตอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร


ศูนย์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


เว็บไซต์นี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการความเป็นมาของภาษาไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เเละมีเเบบทดสอบในรูปเเบบต่างๆให้ประชาชนหรือคนที่สนใจได้เข้าไปศึกษา